Ҳудуд бўйича аҳолини озиқ овқат маҳсулотлари билан таъминланганлиги тўғрисида статистик маълумотлар

Маълумотлар тўплами номи:

-

Маълумотлар тўплами тавсифи:

-

Маълумотлар тўплами  эгаси:

-

Масъул  шахс:

-

Масъул шахс билан боғланиш:

-

Маълумот форматлари:

Охирги ўзгартирилган сана: 

2019 йил июль

Маълумот форматлари:

DOC PDF

Самарканд вилоятида ишлаб чиқарилган асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари

2019 йилнинг январь-июнида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар (кўрсатилган хизматлар) умумий ҳажми 10030,9 млрд. сўмни ёки  2018 йилнинг шу даврига нисбатан 102,7 фоизни ташкил этди.

Шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва бу соҳаларда (кўрсатилган хизматлар) ҳажми 9628,4 млрд. сўмни (102,6 фоиз), ўрмончилик хўжаликларида  386,4 млрд. сўмни (104,0 фоиз), балиқчилик хўжаликларида 16,1 млрд. сўмни  (117,2 фоиз) ташкил қилди.

Ҳудудлар кесимида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлирида ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми (млрд. сўм)

       (2019 йил 1 июль ҳолатига)

Ҳосил йиғими 2019 йил январь-июнь ойларида барча тоифадаги хўжаликларда 433853 тонна жами дон (108,9 фоизга кўп), 295924 тонна картошка (103,4 фоизга кўп),279727 тонна сабзавот (101,6 фоизга кўп), 13420 тонна полиз (104,6 фоизга кўп), 111705 тонна мева ва резаворлар (112,9 фоизга кўп), 5444 - тонна узум (245,7 - фоиз кўп) етиштирилди.

2019 йилнинг январь-июнида етиштирилган асосий қишлоқ хўжалик маҳсулотлари улуши

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжалик тоифалари бўйича тақсимланиши
(умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)

Чорвачилик. 2019 йилнинг январь-июнь ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 100,1 фоизга (1528,9 минг бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 100,4 фоизга (662,9 минг бош), қўй ва эчкилар 99,3 фоизга (2326 минг бош), отлар 101,0 фоизга (25363 бош) ва паррандалар  107,7 фоизга (12015,4 минг бошга) ўсди.

Барча ҳудудларда чорвачилик маҳсулотлари (гўшт, сут, тухум) ишлаб чиқаришнинг ўсиши асосан деҳқон ва фермер хўжаликлари ҳисобига бўлиб, гўшт ишлаб чиқариш умумий ҳажмида уларнинг улуши 79,1 ва 15,8 фоизни, сут ишлаб чиқаришда  90,3 ва 9,6 фоизни, тухум ишлаб чиқаришда 39,4 ва 30,7 фоизни ташкил этди.

2019 йилнинг 1 июль ҳолатига хўжалик тоифалари бўйича 
чорва моллари ва паррандалар бош сони

 

Барча тоифадаги хўжаликларда

Шу жумладан:

Фермер хўжаликларида

Деҳқон (аҳолининг шахсий 
ёрдамчи) хўжаликларида

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида

минг бош

ўсиш     суръати,%

минг бош

ўсиш     суръати,%

минг бош

ўсиш     суръати,%

минг бош

ўсиш     суръати,%

 

Йирик шохли қорамол

1528,9

100,1

63,1

93,9

1456,8

100,4

9,0

97,8

шужумладан:

 

 

 

 

 

 

 

 

сигирлар

662,9

100,4

24,6

106,5

637,3

100,3

1,0

55,6

Қўй ва эчкилар

2326,0

99,3

128,6

100,1

2020,4

100,0

177,0

91,5

Отлар

25,4

101,0

2,6

119,2

22,4

100,1

0,3

63,9

Паррандалар

12015,4

107,7

3699,1

153,7

4662,3

92,0

3654,0

99,1

 

Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 95,3 фоизни, фермер хўжаликларида эса 4,1 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 96,1 ва 3,7 фоизни, қўй ва эчкилар 86,9 ва 5,5 фоизни, отлар 88,4 ва 10,2 фоизни, паррандалар 38,8 ва 30,8 фоизни ташкил этди.

2019 йилнинг январь-июнида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 
140,6 минг тонна гўшт (2018 йилнинг январь-июнига нисбатан 104,0 фоизга кўп), 618,7 минг тонна сут (102,0 фоизга кўп), 623,9 млн. дона тухум (101,1 фоизга кўп) ишлаб чиқарилди.

 

2019 йилнинг 1 июль ҳолатига хўжалик тоифалари бўйича ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари

 

миқдори

ўсиш     суръати,%

 

 

 

Гўшт (тирик вазнда),  минг тонна

140,6

104,0

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликларида

22,3

2 м

Деҳқон (аҳолининг шахсий 
ёрдамчи) хўжаликларида

111,2

93,0

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида

7,1

100,6

Сут, минг тонна.

618,7

102,0

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликларида

59,6

181,6

Деҳқон (аҳолининг шахсий 
ёрдамчи) хўжаликларида

558,5

97,5

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида

0,6

90,4

Тухум,  млн. дона

623,9

101,1

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликларида

191,5

193,7

Деҳқон (аҳолининг шахсий 
ёрдамчи) хўжаликларида

245,8

89,2

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида

186,6

76,9

                                                

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби
(ишлаб чиқариш умумий ҳажмига нисбатан фоиз ҳисобида)

Фермер хўжаликлари. 2019 йилнинг январь-июнида фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 2104,0 млрд. сўмни ташкил қилди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмида фермер хўжаликларининг улуши 21,9 фоизни ташкил этди.

2019 йилнинг 1 июль ҳолатига фермер хўжаликларида 631,0 минг бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 24,6 минг бош сигир, 128,6 минг бош қўй ва эчкилар,  2590 бош от ва 3699,1 минг бош паррандалар мавжуд.

2019 йил январь-июнь ҳолатига фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари

 

январь-июнь

2018 январь-июнга нисбатан фоиз ҳисобида

2018 йил

2019 йил

минг тонна

ишлаб 
чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз

минг тонна

ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз

 

 

 

 

 

 

Дон, жами

298,8

75,0

356,7

82,2

119,4

Картошка

15,8

5,5

16,4

5,5

103,3

Сабзавот

59,4

17,6

49,2

21,6

82,8

Полиз

2,7

21,1

2,5

18,7

92,8

Мева ва резаворлар

13,7

13,9

24,6

22,0

179,2

Узум

1,7

75,5

4,8

89,1

2 м

Гўшт, тирик вазнда

8,6

6,4

22,3

15,8

2 м

Сут

32,8

5,4

59,6

9,6

181,6

Тухум, млн.дона

98,8

16,0

191,5

30,7

193,7


2019 йилнинг 1 июль ҳолатига қишлоқ хўжалик 
маҳсулотининг хўжалик тоифалари бўйича таркиби

(жамига нисбатан фоиз ҳисобида)

 

Фермер 
хўжаликларида

Деҳқон 
(ва аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларида

 

 

 

 

Самарқанд вилояти

21,9

74,9

3,2

Самарқанд ш.

-

83,9

16,1

Каттақўрғон ш.

-

99,0

1,0

туманлар:

 

 

 

Булунғур

28,2

70,1

1,7

Жомбой

23,0

75,7

1,3

Иштихон

10,8

89,2

0,0

Каттақўрғон

15,6

77,4

7,0

Нарпай

37,1

62,0

0,9

Нуробод

13,0

80,1

6,9

Оқдарё

36,7

60,8

2,5

Пастдарғом

16,4

81,7

1,9

Пахтачи

14,6

85,2

0,2

Пайариқ

12,4

87,4

0,2

Самарқанд

45,7

33,0

21,3

Тайлоқ

45,5

54,4

0,1

Ургут

6,1

93,9

0,0

Қўшработ

6,8

92,2

1,0


Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш

 

Жами

(млрд сўм)

Ўсиш суръати %

Аҳоли жон бошига (минг сўмда)

Жами қишлоқ хўжалигида кичик бизнес улуши %

 

 

 

 

 

Самарқанд вилояти

10030,9

102,7

2628,6

93,1

Самарқанд ш.

90,5

83,4

167,6

79,1

Каттақўрғон ш.

57,6

101,7

651,4

93,8

туманлар:

 

 

 

 

Булунғур

721,3

104,5

3930,6

95,5

Жомбой

602,1

117,3

3573,2

89,9

Иштихон

726,2

102,0

2917,5

95,8

Каттақўрғон

965,0

111,8

3599,4

90,8

Нарпай

417,3

71,6

1991,8

95,4

Нуробод

396,8

110,8

2688,7

85,9

Оқдарё

553,7

102,9

3544,8

92,2

Пастдарғом

1071,1

109,8

3082,4

94,2

Пахтачи

570,4

101,7

4019,7

95,6

Пайариқ

837,2

104,9

3412,8

95,8

Самарқанд

741,4

108,3

2996,6

84,3

Тайлоқ

1000,6

119,0

5084,5

94,6

Ургут

943,8

88,9

1898,3

95,8

Қўшработ

335,9

78,6

2605,9

95,6

2019 йил январь-июнь ойларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмида ҳудудларнинг улуши, %да

2019 йил январь-июнь ойларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмида кичик бизнес улуши, %да

2019 йил январь-июнь ойларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши

(умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)

Гўшт маҳсулотлари

Тухум маҳсулотлари

          Ҳосил йиғими 2019 йил январь-июнь ойларида барча тоифадаги хўжаликларда 140607 тонна гўшт (104,0 фоизга кўп), 618715 тонна сут (102,0 фоизга кўп),623923 минг дона тухум (101,1 фоизга кўп), 2196 тонна жун (105,6 фоизга кўп), 33490 қоракўл тери дони (90,8 фоизга кам) етиштирилди.

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш

 

Гўшт, тирик вазнда

Сут

тонна

2018 йилнинг январь-июнига
нисбатан
фоизда

тонна

2018 йилнинг январь-июнига
нисбатан
фоизда

 

 

 

 

 

Самарқанд вилояти

140607

104,0

618715

102,0

Самарқанд ш.

1122

100,8

4385

101,4

Каттақўрғон ш.

1222

101,0

5186

100,5

туманлар:

 

 

 

 

Булунғур

7181

100,6

38016

100,9

Жомбой

5151

112,4

39860

102,9

Иштихон

10416

102,1

58292

100,1

Каттақўрғон

10608

105,3

60929

103,8

Нарпай

1691

51,4

26947

101,5

Нуробод

9434

105,8

18419

102,2

Оқдарё

6046

100,6

28847

115,0

Пастдарғом

13168

100,4

59148

101,5

Пахтачи

7604

99,9

33332

102,0

Пайариқ

11574

104,4

62382

101,2

Самарқанд

12368

118,6

23316

102,1

Тайлоқ

20900

162,0

62255

126,1

Ургут

14906

80,4

66516

84,0

Қўшработ

7216

80,2

30885

103,5

                                                                                                                                                                                                     Давоми

 

Тухум

минг дона

2018 йилнинг
январь-июнига
нисбатан фоизда

 

 

 

Самарқанд вилояти

623923

101,1

Самарқанд ш.

17555

67,1

Каттақўрғон ш.

2145

67,3

туманлар:

 

 

Булунғур

26982

99,4

Жомбой

78346

136,5

Иштихон

21900

95,2

Каттақўрғон

48952

106,5

Нарпай

12270

175,8

Нуробод

10788

108,0

Оқдарё

10920

67,8

Пастдарғом

40826

118,4

Пахтачи

13765

100,2

Пайариқ

13969

137,2

Самарқанд

253238

92,1

Тайлоқ

30793

182,0

Ургут

20599

71,3

Қўшработ

20875

94,5


Қорамол ва паррандалар

 (2019 йилнинг 1 июль ҳолатига, бош)

 

Йирик шохли қорамол

шу жумладан: сигирлар


бош

ўсиш суръати, фоизда


бош

ўсиш суръати, фоизда

 

 

 

 

 

Самарқанд вилояти

1528907

100,1

662884

100,4

Самарқанд ш.

5851

100,0

3403

98,0

Каттақўрғон ш.

23239

85,8

6955

96,5

туманлар:

 

 

 

 

Булунғур

98787

100,1

51799

100,2

Жомбой

106618

100,3

43006

100,7

Иштихон

117373

94,9

53865

98,4

Каттақўрғон

135064

108,7

55657

101,3

Нарпай

93758

99,7

40441

100,9

Нуробод

73265

104,4

30888

102,1

Оқдарё

73827

102,8

29157

104,1

Пастдарғом

180840

100,9

75664

100,0

Пахтачи

99292

99,1

36858

99,6

Пайариқ

100551

99,5

54789

100,0

Самарқанд

44497

92,4

18021

102,2

Тайлоқ

96218

98,0

46339

100,9

Ургут

180246

99,9

79750

99,7

Қўшработ

99481

100,9

36292

100,6

                                                                                                                                                                                                    Давоми

 

Қўй ва эчкилар

Отлар


бош

ўсиш суръати, фоизда


бош

ўсиш суръати, фоизда

 

 

 

 

 

Самарқанд вилояти

2326044

99,3

25363

101,0

Самарқанд ш.

6450

97,1

40

69,0

Каттақўрғон ш.

17363

99,1

490

100,2

туманлар:

 

 

 

 

Булунғур

133885

100,2

1261

100,7

Жомбой

139607

100,6

919

107,5

Иштихон

91675

97,4

1401

105,3

Каттақўрғон

161135

115,2

1491

         114,7

Нарпай

65427

94,9

403

84,8

Нуробод

621006

101,3

3080

111,4

Оқдарё

33648

100,1

1679

103,3

Пастдарғом

164644

99,8

2917

100,3

Пахтачи

181726

99,5

607

104,3

Пайариқ

95127

102,0

1599

96,5

Самарқанд

99972

65,8

399

62,2

Тайлоқ

43387

98,1

588

100,0

Ургут

107850

100,2

2910

100,3

Қўшработ

363142

103,1

5579

98,0


                                                                                                                                                                                                           Давоми

 

Паррандалар

бош

ўсиш суръати,
фоизда

 

 

 

Самарқанд вилояти

12015420

107,7

Самарқанд ш.

373530

92,5

Каттақўрғон ш.

50586

106,7

туманлар:

 

 

Булунғур

504515

109,7

Жомбой

1158960

100,4

Иштихон

475450

100,6

Каттақўрғон

912980

113,3

Нарпай

215127

102,4

Нуробод

302251

114,3

Оқдарё

387485

100,3

Пастдарғом

647675

101,2

Пахтачи

228088

101,0

Пайариқ

408400

106,0

Самарқанд

4751333

114,2

Тайлоқ

740504

103,4

Ургут

482947

102,3

Қўшработ

375589

105,0

 


Охирги ўзгариш: 27/07/2019 19:23 Кўрилганлиги: 2081

 

Сўровнома


Веб-сайтимиз орқали қайси соҳа бўйича кўпроқ янгиликлар жойлаштирилишини истайсиз?

Хабарларга обуна бўлиш


Статистика


Ҳозир онлайн
Рўйхатдан ўтганлар: 1
Меҳмонлар: 9

Ҳаракатлар стратегияси 2017-2021

 

Copyright © 2010 – 2018. Самарқанд вилояти ҳокимлиги. Сайт материалларидан фойдаланганда www.samarkand.uz манбаи кўрсатилиши шарт.