w w w . s a m a r k a n d . u z

Viloyat hokimligi funksiyalari, vazifalari, huquqlari va majburiyatlari

Viloyat hokimligi funksiyalari, vazifalari, huquqlari va majburiyatlari

Samarqand viloyat hokimligi boshqaruv apparati to‘g‘risida NIZOM 

Viloyat hokimining
2018 yil “8” sentyabrdagi
603-Q-son qaroriga
1-ilova

I. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Nizom “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 22 dekabrdagi “Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish to‘grisida”gi PQ-2691-sonli qaroriga muvofiq viloyat hokimligi boshqaruv apparatining (keyingi o‘rinlarda boshqaruv apparati deb ataladi) vazifalari, funksiyalari, huquqlari, mas’uliyatini hamda faoliyatini tashkil etish tartibini belgilaydi.
2. Boshqaruv apparati o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga, “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga va boshqa qonunlarga, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi 1 Prezidentining farmon, qaror va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasi qaror va farmoyishlariga, boshqa qonun hujjatlariga, xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimning hujjatlariga, shuningdek ushbu Nizomga amal qiladi.
3. Boshqaruv apparati hokimlik faoliyatini axborot-tahliliy, huquqiy, tashkiliy-texnik va moliyaviy-xo‘jalik jihatidan ta’minlaydi, xalq deputatlari viloyat Kengashi majlislarini uning reglamentiga muvofiq tayyorlaydi, xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimning hujjatlari loyihalarini tayyorlaydi, ularni amalga oshirish yuzasidan amaliy chora- tadbirlarni ishlab chiqadi va ijroni muntazam ravishda tekshiradi.
Boshqaruv apparati xalq deputatlari viloyat Kengashi faoliyatiga tashkiliy, texnik va boshqa xizmatlar ko‘rsatilishini ta’minlaydi.
4. Boshqaruv apparati o‘z faoliyatini hokimning rahbarligida amalga oshiradi.
5. Boshqaruv apparati o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarishda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Devonining tegishli xizmatlari, O‘zbekistoi Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, shahar va tuman hokimliklari, shuningdek davlatning boshqa organlari hamda boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlik qiladi.

II. Boshqaruv anparatining vazifalari va funksiyalari

6. Quyidagilar boshqaruv apparatining vazifalari hisoblanadi: hokimning O‘zbekiston Resnublikasi Konstitusiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonunlar, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va farmoyishlarida, Vazirlar Mahkamasiniig qaror va farmoyishlarida belgilangan vakolatlari amalga oshirilishini davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda ta’minlash;
viloyat, shaharlar va tumanlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish tendensiyalarini kompleks tahlil qilish, asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasi, tarkibiy va institusional o‘zgartirishlar, mahalliy byudjetlar ijrosining tizimli monitoringini olib borish;
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan eng muhim ustuvor vazifalarga muvofiq viloyat, shaharlar va tumanlarni kompleks rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;
viloyat, shaharlar va tumanlarda demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiyalash, iqtisodiyotda, eng avvalo, sanoatda va qishloq xo‘jaligida tarkibiy o‘zgartirishlarga doir tizimli chora- tadbirlar amalga oshirilishini ta’minlash;
viloyat, shaharlar va tumanlarning subvensiya olishini qisqartirish, korxonalarning moliyaviy barqarorligiii oshirish, o‘zaro hisob-kitoblar tizimini yaxshilash chora-tadbirlarini amalga oshirish;
tadbirkorlikni jadal rivojlantirishni ta’minlash, xususiy mulk manfaatlarini himoya qilish hamda tadbirkorlik subyektlarining qonuniy huquqlarini va kafolatlarini ta’minlash yuzasidan hududiy boshqaruv organlarining mas’uliyatini oshirish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish;
hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari, hududiy investitsiya dasturlari, ishlab chiqarishlarni modernizatsiyalash, texnik yangilash va texnologik jihatdan qayta jihozlash dasturlari, mahalliylashtirish dasturi, muhandislik-kommunikatsiya va yo‘l-transport infratuzilmasini rivojlantirish va modernizatsiyalash dasturlari, yangi ish o‘rinlari tashkil etish va bandlikni ta’minlash dasturlari, shuningdek boshqa hududiy dasturlar amalga oshirilishi monitoringini olib borishning samarali tizimini yaratish;
xudud iqtisodiyotining raqobatbardoshligini tubdan oshirish, eksport qiluvchi korxonalarni qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish, fermer xo‘jaliklari, tadbirkorlik subyektlarining eksportdagi ishtirokini har tomonlama rag‘batlantirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishni tashkil etish;
qishloq xo‘jaligida islohotlarni va tarkibiy o‘zgartirishlarni yanada chuqurlashtirish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari amalga oshirilishi yuzasidan tizimli tahlilni tashkil etish;
aholi bandligini ta’minlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, hududiy boshqaruv organlarining, boshqa tashkilotlarning yangi ish o‘rinlari yaratish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, aholi turmushi darajasi va sifatini yanada oshirishga doir ishlarini muvofiqlashtirish;
ta’lim, sog‘liqni saqlash, qishloq xo‘jalig‘i va qurilish sohalarida innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, viloyatning innovatsion salohiyatini, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari, faoliyati samaradorligini oshirish, xizmatlar sohasini tubdan takomillashtirish, eng avvalo, innovatsion ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etish;
qonuniylikni, huquq-tartibotni va xavfsizlikni ta’minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, tabiiy ofatlar, epidemiyalar va boshqa ekstremal holatlar oqibatlarini bartaraf etish bilan bog‘liq chora-tadbirlar amalga oshirilishini tashkil etish;
rivojlantirishning maqsadli davlat dasturlari, O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekistop Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari bajarilishini tashkil etish;
normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarini har tomonlama iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy ekspertizadan o‘tkazish, shu jumladan ularning ayrim tarmoqlarga va umuman hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qisqa muddatli va uzoq muddatli ta’sirini kompleks baholash.
7. Boshqaruv apparati o‘ziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, "Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Vazirlar Mahkamasi qaror va topshiriqlari bilan hokimlikka yuklangan vazifalarni bajarish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, O‘zbekistan Respublikasi Prezidenti Devonining tegishli xizmatlari, O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri, uning o‘rinbosarlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiniig apparati, hokim va uning o‘rinbosarlari topshiriqlari bo‘yicha tegishli tahliliy, ma’lumotnoma, statistik materiallar va takliflarni umumlashtiradi va tayyorlaydi;
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Devoniga va Vazirlar Mahkamasiga ko‘rib chiqish uchun kiritiladigan, shuningdek xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokim tomonidan qabul qilinadigan normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarining har tomonlama iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy ekspertizadan o‘tkazilishini ta’minlaydi;
O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi qaror va farmoyishlari bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni tashkil etadi, ularning bajarilishini ta’minlash bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlarni va nazorat rejalarini ishlab chiqadi;
muammoli masalalarni hal etish hamda viloyatni, shuningdek iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarini rivojlantirishning istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan takliflar va aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi hamda hokimga va uning o‘rinbosarlariga taqdim etadi;
iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning muhim ustuvor vazifalari, davlat dasturlari amalga oshirilishi, O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Prezidentning hujjatlari va topshiriqlari, Vazirlar Mahkamasi qaror, farmoyish va topshiriqlari bajarilishi bo‘yicha ma’lumotlar bazasini shakllantiradi va yuritadi;
xalq deputatlari viloyat Kengashi sessiyalari, hududlarning faollari yig‘ilishlari, hokim va uning o‘rinbosarlari ishtirokida o‘tkaziladigai yig‘ilishlar va boshqa tadbirlar o‘tkazilishini ta’minlaydi, qabul qilingan qarorlar amalga oshirilishini nazorat qiladi;
xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimlikning komissiyalari va boshqa ishchi organlari ishlarini tashkil etadi, ular tomonidan kabul qilingan qarorlarning bajarilishini muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi;
hokimning mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim va dolzarb masalalari bo‘yicha hisoboti xalq deputatlari viloyat Kengashi tomonidan eshitilishini tashkil qiladi;
hokimlikning ish rejasini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini "Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘grisida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq ko‘rib chiqadi;
maxfiylik rejimini, davlat sirlari bo‘lgan ma’lumotlar yoki qonun bilan muhofaza qilinadigan boshqa axborotlarning himoya qilinishini ta’minlaydi;
xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimlikning faoliyati to‘g‘risida jamoatchilikni bslgilangan tartibda xabardor qilishni tashkil etadi.
Boshqaruv apparati qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham bajaradi.

III. Boshqaruv apparatining huquqlari va javobgarligi

8. Boshqaruv apparati o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega:
hokimlikda ko‘rib chiqiladigan masalalarni tahlil qilish va ishlab chiqish uchun zarur bo‘lgan materiallar va ma’lumotlarni hududiy boshqaruv organlaridan, shahar va tuman hokimliklaridan, boshqa tashkilotlardan belgilangan tartibda so‘rash va olish;
zarurat bo‘lganda, hokimlikda ko‘rib chiqiladigan masalalarni ishlab chiqish, axborot va tahliliy materiallarni, shuningdek xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimning hujjatlari loyihalarini tayyorlash uchun hududiy boshqaruv organlari, shahar va tuman hokimliklari rahbarlari va xodimlarini taklif etish, ushbu maqsadlar uchun vaqtinchalik ekspert guruhlarini tashkil etish;
hududiy boshqaruv organlari, shahar va tuman hokimliklari, boshqa tashkilotlardan ular tomonidan kiritilgan xalq deputatlari viloyat Kepgashi va hokimning hujjatlari va qarorlari loyihalarini puxta qayta ishlashni belgilangan tartibda talab qilish;
hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalari hududiy boshqaruv organlari, shahar va tuman hokimliklari, boshqa tashkilotlar rahbarlari va xodimlari ishtirokida ko‘rib chiqilishi va muhokama qilinishini tashkil etish;
hududiy boshqaruv organlari, shahar va tuman hokimliklari, boshqa tashkilotlar rahbarlariga tezkorlik bilan hal etishni talab qiladigan hamda boshqaruv apparatiga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar bo‘yicha belgilangan tartibda topshiriqlar berish;
hududiy boshqaruv organlari, shahar va tuman hokimliklari, boshqa tashkilotlarning normativ-huquqiy va boshqa hujjatlarning, xalq deputatlari viloyat Kengashi hujjatlari, hokimning hujjatlari va topshiriqlari, uning o‘rinbosarlari topshiriqlari bajarilishi yuzasidan ishlarini belgilangan tartibda o‘rganish.
9. Boshqaruv apparati:
o‘ziga yuklangan vazifalar hamda funksiyalarning sifatli va o‘z vaqtida bajarilishi;
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Prezident hamda Vazirlar Mahkamasi hujjatlari va topshiriqlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Devonining topshiriqlariga muvofiq takliflar va hujjatlar loyihalari har tomonlama va o‘z vaqtida tayyorlanishi;
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish tendensiyalarining, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarida iqtisodiy islohotlar amalga oshirilishining tizimli monitoringi olib borilishi, hokimning ko‘rib chiqishi va qaror qabul qilishini talab etuvchi muammoli masalalarning kelib chiqishi sabablari o‘z vaqtida aniqlanishi va takliflar tayyorlanishi;
davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan viloyat hokimligiga kiritiladigan takliflar va hujjatlar sifatli va o‘z vaqtida ishlab chiqilishining tashkil etilishi, ularning iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy ekspertizadan o‘tkazilishi, shuningdek asoslangan xulosalar tayyorlanishi;
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari, Prezident Devoni, va Vazirlar Mahkamasi, xalq deputatlari viloyat Kengashiga ko‘rib chiqish uchun kiritiladigan hujjatlar va takliflar loyihalarini ishlab chiqish va ekspertizadan o‘tkazish sifati, shuningdek kiritilgan loyihalar va qabul qilingan qarorlar amalga oshirilishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari;
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 12 yanvardagi "Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi 12-son qaroriga muvofiq ijro intizomi ta’minlanishi;
O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, Prezidentning farmon, qaror, farmoyish va topshiriqlarining, Vazirlar Mahkamasining qaror, farmoyish va topshiriqlarining, hokim va uning o‘rinbosarlari topshiriqlarining hududiy boshqaruv organlari tomonidan bajarilishi holatining o‘z vaqtida o‘rganilishi uchun javob beradi.

IV. Boshqaruv aiparatinish tuzilmasi

10. Boshqaruv apparatining tuzilmasi hokimning yordamchisi, tashkiliy- nazorat guruhi, axborot-tahlil guruhi, huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi, voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha hududiy idoralararo komissiya kotibi, yuridik xizmat, ishlar boshqarmasi, hokim o‘riibosarlarining kotibiyatlaridan iborat bo‘ladi.
Boshqaruv aniaratining tuzilmasi va xodimlarining cheklangan soni “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 22 dekabrdagi “Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish to‘grisida”gi PQ-2691-son qarori bilan belgilanadi.
11. Boshqaruv apparatining ishlari hokim tomonidan tasdiqlanadigan viloyat hokimligi boshqaruv apparatining vazifalar taqsimoti, ushbu Nizom, Ish yuritish bo‘yicha yo‘riqnomaga, shuningdek axborot-tahlil guruhi, huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi, ishlar boshqarmasi, hokim o‘rinbosarlari kotibiyatlari to‘g‘risidagi Nizomlarga muvofiq tashkil etiladi.
12. Hokimning yordamchisi, tashkiliy-nazorat guruhi, axborot-tahlil guruhi, huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi, voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha hududiy idoralararo komissiya kotibi, yuridik xizmat va ishlar boshqarmasi o‘z faoliyatida hokimga bo‘ysunadi.
Kotibiyatlar hamda tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish, eksportga ko‘maklashish va qo‘llab-quvvatlash guruhi o‘z faoliyatida hokimning tegishli o‘rinbosarlariga bo‘ysunadi.
13. Tashkiliy-nazorat guruhi rahbari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Devonining Tashkiliy-kadrlar xizmati bilan kelishgan holda hokimning farmoyishi bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.
Axborot-tahlil guruhi rahbari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Hududlarni kompleks iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish masalalari axborot-tahlil departamenti bilan kelishgan holda hokimning farmoyishi bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.
Yuridik xizmat boshlig‘i va bosh yuriskonsult O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan kelishilgan holda hokimning farmoyishi bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.
Hokim o‘rinbosarining kotibiyati mudiri va mutaxassislari, hokimning tegishli o‘rinbosari taqdimnomasi bo‘yicha hokimning farmoyishi bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.
Hokimning yordamchisi va boshqaruv apparatining boshqa xodimlari hokimning farmoyishi bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.
14. Tashkiliy-nazorat guruhi, axborot-tahlil guruhi, huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi hamda ishlar boshqarmasi, hokim o‘rinbosarlarining kotibiyatlari to‘g‘risidagi Nizomlar, shuningdek ular xodimlarining, hokim yordamchisining, voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha hududiy idoralararo komissiya kotibi va yuridik xizmatning funksional vazifalari hokim tomonidan tasdiqlanadi.

V. Boshqaruv apparati faoliyatini tashkil etish

15. Boshqaruv apparati ishlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga, "Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga va boshqa qonunlarga, Oliy Majlis palatalarining qarorlariga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlariga, Vazirlar Mahkamasining qaror, farmoyish va toshpiriqlariga, O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri va uning o‘rinbosarlari topshiriqlariga, hokim va uning o‘rinbosarlarining topshiriqlariga muvofiq, hokimlik, tarkibiy bo‘linmalar, ularning rahbarlari va mutaxassislarining ish rejalari asosida tashkil etiladi.
16. Hokim o‘rinbosarlarining faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Vazirlar Mahkamasining qaror, farmoyish va topshiriqlari bilan hokimlikka quyidagi sohalarda yuklangap vazifalarni bajarish bo‘yicha aniq chora-tadbirlarniig samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini ta’minlashga yo‘naltirilgan:
a) iqtisodiyot va tadbirkorlikni rivojlantirish sohasida:
iqtisodiy, ijtimoiy va tadbirkorlik sohasining eng muhim ustuvor vazifalariga muvofiq hududni kompleks rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish, Respublika miqyosida ishlab chiqilgan va tasdiqlangan maqsadli dasturlar ijrosini ta’minlash;
viloyatning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarini, shu jumladan, yalpi hududiy mahsulot, sanoat, xizmat ko‘rsatish, chakana savdo aylanmasi, eksport, inflyatsiya, bandlik, mahalliy byudjetning har yilgi prognoz parametrlarini asoslangan holda ishlab chiqish va uni samarali ijrosini tashkil qilish, debitor-kreditor qarzdorliklarni yuzaga kelishini oldini olish yuzasidan tizimli ishlarni amalga oshirish va qarzdorlikni bartaraf qilishning samarali usullarini joriy etish;
iqtisodiyot masalalari bo‘yicha tegishli vazirlik, idoralar, qo‘mitalar, tijorat banklarining hududiy tuzilmalari ish faoliyatini muvofiqlashtirish, aholini tadbirkor qilish maqsadida ular bilan tijorat banklari o‘rtasida muloqot o‘rnatish uchun har bir xonadonga kompleks bank va moliyaviy xizmatlarni taklif qilish orqali imtiyozli kreditlash dasturlaripi ishlab chiqish va so‘zsiz amalga oshirish;
hududiy boshqaruv organlari, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish hamda axborot xavfsizligini ta’minlash, pochta va telekommunikatsiyalarni rivojlantirish, axborot faoliyati, arxiv ishi, intellektual mulk obyektlariga huquqlarni huquqiy muhofaza va himoya qilish samaradorligini oshirish;
pochta va telekommunikatsiyalar faoliyati, arxiv ishi va intellektual mulk obyektlarini huquqiy muhofaza qilish va ularga bo‘lgan huquqlarni himoya qilish masalalari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon, qaror va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi va viloyat hokimi qarorlari bajarilishini tashkil etish;
tarmoq va hududiy boshqaruv organlari uzviy hamkorligini yo‘lga qo‘yish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini, shu jumladan, bazaviy tarmoqlarini uzviy rivojlanishi, bunda tuman, shahar va viloyat kesimida ishlab chiqarish va mehnat resurslarini oqilona joylashtirish chora- tadbirlarini ishlab chiqish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, tarkibiy o‘zgartirish va diversifikatsiyalashni amalga oshirish;
iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, hudud iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasini kompleks rivojlantirishning asosiy dasturlarini, shu jumladan, sanoat, mahalliylashtirish, qishloq xo‘jaligini barcha sohasini, ayniqsa paxta tolasini va mevasabzavotni qayta ishlash, xizmatlar sohasini rivojlaptirish kabi maqsadli dasturlarni kafolatlangan moliyaviy manbaalarini aniqlagan holda tuman, shahar va viloyatning mahalliy byudjeti parametrlari bilan uzviy tarzda ishlab chiqish va so‘zsiz amalga oshirishni ta’minlash;
kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni qo‘llab- quvvatlash, ularning huquqlarini himoya qilish va erkinliklarining kafolatlarini ta’minlash, qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, yangi korxonalar, shu jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida korxonalarni tashkil etish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va aholining turli qatlamlari bandligi masalalarini hal etish orqali mahalliy byudjetning daromad bazasini kengaytirish, respublika va mahalliy byudjetga tushumlar hajmini oshirish hisobiga mahalliy byudjet subvensiyasi hajmini bosqichma-bosqich qisqartirish va bartaraf etish;
qishloq xo‘jaligi sohasidagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish, ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, bu sohani industriyalashgan tarmoqqa aylantirish maqsadida qishloq xo‘jaligining barcha turdagi mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilishni keskin kengaytirish uchun maxsus dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
ishlab chiqarilgan mahsulotlarni, hududiy sanoat mahsulotlarini eksport qilish dasturlarini ishlab chiqish, dunyodagi narx konyunkturasini o‘rganib tahlil qilib borish va yangi turdagi mahsulotlarni o‘zlashtirish hamda ularni yangi bozorlarda eksport qilishini ta’minlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish;
inson manfaatlarini ta’minlash, ayniqsa aholining qishloq joylarda hayot darajasini va sifatini oshirish, yanada farovon hayot kechirishi uchun pensiya va nafaqalar, real daromadlarini barqaror oshirish manbaalaripi yaratish, zamonaviy bank va moliya infratuzilmasini yaratish hisobiga nakd pul to‘lovlarini o‘z vaqtida amalga oshirishni yangi mexanizmi va tizimini joriy qilish;
hududiy boshqaruv organlari, shahar va tuman hokimliklari, boshqa tashkilotlarniig, birinchi navbatda, eksport tuzilmasida yuqori qo‘shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ulushini yanada ko‘paytirish hisobiga eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha mintaqaviy dasturlarni amalga oshirishga doir faoliyatini muvofiqlashtirish;
mahalliy mahsulotlarning raqobatbardoshliligini oshirish va ularni jahon hamda mintaqa bozorlariga kiritish, mahalliy mahsulotlarni eksport qilishning ko‘paytirilishini rag‘batlantirish va mahsulotlarning tarkibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarii amalga oshirish;
qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, ularning moddiy va kredit resurslaridan foydalanishini kengaytirish, xususiy mulkning manfaatlarini, tadbirkorlik subyektlarining qonuniy huquqlari va kafolatlarini himoya qilish chora- tadbirlarini amalga oshirish;
iste’mol tovarlari, aholini iste’mol tovarlari va pullik xizmatlar bilan ta’minlash bo‘yicha marketing tadqiqotlari yuzasidan bozorlar, yarmarka va ko‘rgazmalar faoliyatini muvofiqlashtirish;
chakana va ulgurji savdoni, pullik xizmatlar ko‘rsatish sohasini tashkil etish tizimini takomillashtirish, savdoni tashkil etish va xizmatlar ko‘rsatishning yangi shakllari va usullarini keng joriy etish, tadbirkorlikni rivojlantirish, shuningdek savdo va xizmatlar ko‘rsatishniig normativ- huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
b) sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo‘jalik masalalari sohasida:
hududning sanoat salohiyatini jadal rivojlantirish, yuqori qo‘shilgan qiymatli, raqobatbardoshli mahsulotlar ishlab chiqarish bo‘yicha ishlab chikarishlarni kengaytirish asosida hududning eksport salohiyatini oshirishga yo‘naltirilgan mineral-xomashyoni va qishloq xo‘jaligi xomashyosini sanoat yo‘li bilai yanada chuqur qayta ishlash bo‘yicha yangi, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni tashkil etish dasturiy chora-tadbirlarini amalga oshirish;
sanoatning ishlamayotgan korxonalari faoliyatini tiklash chora-tadbirlari amalga oshirilishini muvofiqlashtirish, mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallarni mahalliylashtirish dasturlari amalga oshirilishini ta’minlash;
viloyatda standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish sohasida yagona davlat siyosati o‘tkazilishini tashkil etish, xalqaro standartlarni qo‘llash, shu jumladan sifatni boshqarish tizimi bo‘yicha mahsulotlarning sifati va raqobatbardoshliligini oshirish;
shaharsozlik va shaharsozlik faoliyati sohasida davlat siyosatini amalga oshirish, kapital qurilishni tashkil etish va pudrat ishlari dasturlarini amalga oshirish;
pudrat tashkilotlarini mutanosib rivojlantirish va ularning moddiy- texnika bazasini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshirish;
qurilish industriyasini va qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish, muhandislik va yo‘l-transport infratuzilmasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
ko‘rsatilayotgan uy-joy-kommunal xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga yo‘naltirilgai chora-tadbirlarni amalga oshirish, aholini sifatli ichimlik suvi bilan va sanitariya jihatidan tozalash tizimi bilan ta’minlash;
transport xizmati ko‘rsatishni yaxshilash, aholi punktlarini obodonlashtirish, kommunal xo‘jaligini rivojlantirish;

v) invsstitsiyalar, iniovatsiyalar, xususiylashtirilgan
korxonalarga ko‘maklashish, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari sohasida:
Viloyat iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga yirik va o‘rta miqdorda invsstitsiyalar kiritish hajmini kengaytirishni rag‘batlantirish, viloyatda investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan yagona investitsiya, jumladan, xorijiy invsstitsiyalar jalb qilish siyosatini shakllantirish va amalga oshirish ishlarini muvofiqlashtirish;
xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va viloyat hududida investitsiya faoliyatipi kengaytirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish sohasidagi me’yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish bo‘yicha doimiy ravishda takliflar ishlab chiqish va yuqori turuvchi tashkilotlarga kiritish;
viloyatnipg yillik Investitsiya dasturlari va hududiy investitsiya dasturlarini, jumladan, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarni ishlab chiqish, muvofiqlashtirish va monitoring qilishda ishtirok etish, xorijiy investitsiyalar, kreditlar va moliyaviy-texnik ko‘maklashishga qaratilgap mablag‘larni jalb etish uchun investitsiya takliflari bo‘yicha yagona bazasini yuritish;
viloyatning xorijiy davlatlar, xalqaro iqtisodiy va moliya institutlari, chet el banklari, jamg‘armalari, agentliklari, kompaniyalari va boshqa xalqaro huquq subyektlari bilan investitsiya sohasidagi hamkorligini o‘zaro manfaatli asosda rivojlantirish va hamkorlik yo‘nalishlarini diversifikatsiya qilish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;
tarmoq investitsiya dasturlari, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi kompleks dasturlar, ishlab chiqarish, transport- kommunikatsiya va ijtimoiy sohalardagi infratuzilmalarni rivojlantirish dasturlari bilan bogliq investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun xorijiy investitsiyalar, avvalambor to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar, kreditlar va moliyaviy-texnik ko‘maklashishga qaratilgan mablag‘larni jalb etishda ishtirok etish;
investitsiya loyihalariniig amalga oshirilishini tizimli nazorat qilish, chet el kapitali ishtirokidagi korxonalar faoliyatini, shuningdek, investorlar tomonidan investitsiya majburiyatlari qanday bajarilayotganini tahlil qilish, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi investitsiya loyihalarining o‘z vaqtida va samarali amalga oshirilishiga to‘sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha tezkor choralar ko‘rish asosida viloyat iqtisodiyotiga jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish;
xalqaro tashkilotlar va xorijiy hukumatlar moliya institutlarining jalb etiladigan kredit resurslari va texnik ko‘maklashishga qaratilgan mablag‘lar (grantlar), O‘zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi mablag‘lari, O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari mablag‘lari hisobidan yo‘naltiriladigan markazlashtirilgan investitsiyalardan samarali foydalanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish;
viloyatning iqtisodiy va investitsiya salohiyati to‘g‘risida xorijiy investorlarni keng xabardor qilish bo‘yicha Respublika miqyosida va chet ellarda o‘tkazilgan xalqaro konferensiyalar, seminarlar, investitsiya forumlarda ishtirok etish;
iqtisodiyotning tegishli tarmoqlari va ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari doirasida texnologik uskunalar, butlovchi buyumlar va materiallarni xarid qilish uchun tender (tanlov) savdolari o‘tkazish va ularning yakunlari bo‘yicha g‘oliblarni aniqlashda ishtirok etish;
ishlab chiqarish samaradorligi, mahsulot sifati va raqobatdoshligi, energiya va resurs tejamkorligi bo‘yicha zamonaviy talablarga, ekologik standartlarga javob beradigan ilg‘or texnologiya hamda uskunalar bo‘yicha jahon bozoridagi vaziyatning chuqur tahlilidan, taklif etilgan narxlarning dunyo bozoridagi o‘rtacha baho va yuzaga kelgan bozor konyunkturasiga mos kelishi, shuningdek, tayyor holda topshiriladigan loyihalar qiymati taklif etiladigan texnologiyaga qanchalik muvofiq ekanidan kelib chiqqan holda tender hujjatlarini ishlab chiqish;
ekspertizadan o‘tkazish va tender takliflarini baholashda qatnashish, zarurat tug‘ilganda, o‘tkazilgan tender (tanlov) savdolari natijalarini rad etish, tender natijalariga ko‘ra tuzilgan import shartnomalarini bekor qilish bo‘yicha takliflar kiritish;
investitsiya loyihalarini amalga oshirish doirasida sotib olinadigan uskunalar, texnika va texnologiyalar, butlovchi buyumlarning narx ko‘rsatkichlari, shuningdek, tayyor holda topshiriladigan loyihalarning qiymat ko‘rsatkichlariga doir import shartnomalarini tizimli asosda puxta ekspertizadan o‘tkazish;
viloyatda loyiha institutlari va tashkilotlarining investitsiya loyihalari, avvalo xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi investitsiya loyihalari bo‘yicha loyihadan oldingi va loyiha hujjatlarini ishlab chiqish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish;
innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni ishlab chiqishni, davlat va jamiyat boshqaruvi tizimini rivojlantirish, davlat xizmatlari sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish;
davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini, eng avvalo, infratuzilma obyektlari va resurslar eng ko‘p sarf qilinadigan tarmoqlarda keng joriy etishga ko‘maklashish;
dolzarb muammolarni, eng avvalo, joylardagi muammolarni hal etishda davlat organlarining fuqarolik jamiyati institutlari va aholi bilan o‘zaro hamkorligining innovatsion yondashuvlarini ishlab chiqish;
jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;
viloyatdagi innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni targ‘ib qilish va ulardan amaliy foydalanishning mexanizmlarini shakllantirish, bozorning tez o‘zgaruvchan jahon konyunkturasini hisobga olgan holda viloyat iqtisodiyotni jadal rivojlantirishga ko‘maklashishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish;
atrof-muhitning ifloslanish darajasini pasaytirish imkonini beruvchi ekologik toza texnologiyalarni qo‘llagan holda unumdorlikni oshirishni nazarda tutadigan “yashil iqtisodiyog” texnologiyalarining pripsiplarini ishlab chiqish va joriy etish;
viloyat innovatsion salohiyatining, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari, texnoparklar, shuningdek, logistik xablar faoliyati samaradorligining o‘sishiga faol ko‘maklashish;
xizmatlar sohasini tubdan takomillashtirish, eng avvalo, innovatsion ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etish hisobiga ularning sifatini va yalpi ichki mahsulotni shakllantirishdagi rolini oshirish;
innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish orqali turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha takliflar kiritish;
innovatsiyalarni joriy etish va hududlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish ko‘lamini kengaytirish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan orqada qolgan tuman va shaharlarni jadal rivojlantirish hisobiga hududlar iqtisodiy taraqqiyotidagi nomutanosibliklarning oldini olish;
eng avvalo, mavjud yer, suv va boshqa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beruvchi “Aqlli qishloq xo‘jaligi” konsepsiyasiga asoslangan qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining zamonaviy sinalgan shakllarini joriy etish bo‘yicha takliflar kiritish;
agrar sektorda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini maksimal darajada avtomatlashtirish, hosildorlikni jiddiy oshirish va moliyaviy ko‘rsatkichlarni yaxshilash, shuningdek, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash imkonini beruvchi innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etishga ko‘maklashish;
qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini, shu jumladan yirik riteylerlar yordamida ta’minlash orqali savdo bozorlarini va ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishni kengaytirishga ko‘maklashish;
ta’lim tizimida innovatsiyalarni, shu jumladan o‘qitishiing zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini joriy etish orqali targ‘ib qilishga ko‘maklashish, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni nazarda tutuvchi innovatsion o‘quv dasturlarini ishlab chiqishda ishtirok etish;
sog‘liqni saqlash tizimini, shu jumladan kasalliklarni barvaqt aniqlash va profilaktika qilishni ta’minlaydigan ilg‘or texnologiyalarni, “Aqlli tibbiyot” va “Yagona tibbiyot axborot markazi” konsepsiyalarini joriy etish orqali jadal rivojlantirishga, shuningdek, aholining uzoq umr ko‘rishi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish;
“Xavfsiz shahar”, “Aqlli shahar” konsensiyalarini joriy etishni, sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish uchun zarur sharoitlarni ta’minlaydig‘an madaniy, sport va boshqa obyektlarni tashkil qilishni ham nazarda tutuvchi ilg‘or standartlarni hisobga olgan holda, shaharsozlikning faqat bosh rejalar, rejalashtirish va qurilish loyihalariga muvofiq izchil rivojlanishini ta’minlash;
atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishga, jumladan, atmosfera havosiga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalarni, suv obyektlariga tashlanadigan oqova suvlarni kamaytirishga, biologik xilma-xillik va ekotizimni saqlashga qaratilgan innovatsion texnologik yechimlar ishlab chiqish;
atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta ishlab chiqarish bo‘yicha innovatsion g‘oyalar va ishlanmalarning, jumladan, muqobil energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkor, ekologik toza avtotransport yoqilg‘isini ishlab chiqarish texnologiyalari, chang va gazdan tozalovchi texnologiyalarning amalda qo‘llanishiga ko‘maklashish;
suvdan foydalanish tizimini, shu jumladan suvni tozalash, chuchuklashtirish, oqova suvlardan qayta foydalanish va suv tejashning innovatsion texnologiyalarini joriy etish orqali takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;
maishiy va sanoat chiqindilarini qayta ishlash, shu jumladan energiya va bioo‘gitlarni ishlab chiqarish uchun yuqori texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha ilmiy asoslantirilgan takliflar ishlab chiqish;
iqtisodiyotning energiya va resurs sarfini qisqartirish, energiya tejaydigan tsxnologiyalarni ishlab chiqarishga keng joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo‘yicha dasturlarni ishlab chiqishda hamda amalga oshirishda ishtirok etish;
innovatsion tadqiqotlar, g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni rag‘batlantirishning samarali tizimini yaratish, shuningdek, istiqbolli fundamental va amaliy tadqiqotlar hamda novatorlik g‘oyalarini, shu jumladan normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
ko‘rgazma tadbirlarini tashkil etish, yetakchi xorijiy ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan o‘zaro manfaatli yaqin hamkorlikni yo‘lga qo‘yish orqali innovatsion ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash;
yuqori texnologik mahsulotlarni ishlab chiqish bo‘yicha ta’lim, ilmiy- tadqiqot va boshqa muassasalar, ilmiy-eksperimental ixtisoslashtirilgan laboratoriyalar, yuqori texnologiyalar markazlari, texnoparklar va boshqa innovatsiyaga yo‘naltirilgan tuzilmalarniig faoliyatini muvofiqlashtirish (ilmiy-tadqiqot ishlari qismida), shuningdek, ularning moddiy-texnika va ilmiy salohiyatini mustahkamlash;
innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni ishlab chiqish va tijoratlashtirish bo‘yicha zamonaviy ilmiy-texnologik komplekslar, biznes- inkubatorlar, startap-akseleratorlarni, shu jumladan yetakchi jahon ishlab chiqaruvchilarini jalb qilgan holda tashkil etish, shuningdek, IT-infratuzilmani rivojlantirishga ko‘maklashish;
uzoq muddatli texnologik rivojlanish ehtiyojlari va tendensiyalarini hisobga olgan holda zamonaviy yuqori texnologik ishlab chiqarishni, shu jumladan yangi avlod transport vositalari, robot texnikalari va yuqori texnologik mahsulotlarning boshqa turlarini mahalliylashtirish bo‘yicha loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish yuzasidan tashabbus ko‘rsatish;
mahalliy innovatsion mahsulotlarni, shu jumladan rasmiylashtirilgan xalqaro patent va litsenziyalar asosida joriy etish, ichki va jahon bozorlariga yo‘naltirish imkonini beruvchi samarali mexanizmlarni ishlab chiqish bo‘yicha takliflar kiritish;
tarmoqlar, hududlar va turli xususiylashtirish shakllari bo‘yicha muttasil yangilanib turuvchi ma’lumotlar bazasini hamda xususiylashtirilgan obyektlar reestrini, shuningdek davlat aktivlari reestrini shakllantirish;
xususiylashtirilgan korxonalar faoliyatining moliyaviy-iqtisodiy va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini soliq, iqtisodiyot va statistika organlari bilan birgalikda doimiy asosda tahlil qilib borish, shu asosda faoliyat ko‘rsatmayotgan, past rentabelli va zarar ko‘rib ishlayotgan korxonalarni, bo‘sh turgan va samarasiz foydalanilayotgan obyektlar hamda yer uchastkalarini aniqlash;
ilgari xususiylashtirilgan korxonalar samaradorligining pastligi hamda ishlamayotganligi sabablari va omillarini, foydalanilmayotgan ishlab chiqarish quvvatlari, bo‘sh turgan va qurilishi tugallanmagan obyektlarni aniqlash;
yangi ish o‘rinlarini yaratish, ishlab chiqarish faoliyati samaradorligini oshirish va modernizatsiyalash hamda raqobatdosh mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, ruxsat beruvchi hujjatlarni olishda, kommunikatsiyalarga ulanishda va tijorat banklaridan kreditlar ajratilishida ularga ko‘maklashish maqsadida aniq xususiylashtirilgan korxonalarni rivojlantirishning “yo‘l xaritalari”ni ishlab chiqish va ularni amalga oshirishni ta’minlash;
xususiylashtirilgan obyektlar negizida investitsiya loyihalarini amalga oshirayotgan tadbirkorlarga biznes yuritish va biznes-rejalarni ishlab chiqish asoslari, tadbirkorlik faoliyati sohasidagi qonunchilik, menejment, moliyaviy boshqaruv va boshqa fanlarni kasb-hunar kollejlari bazasida o‘tkaziladigan kurslarda o‘qitishni tashkil qilish, bunda tajriba almashish uchup respublikamizda ishlayotgan, katta muvaffaqiyatlarga erishgan tadbirkorlar va xorijiy mutaxassislarni jalb etish;
tegishli hududda erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va muvofiqlashtirish, shuningdek, alohida huquqiy va iqtisodiy rejimga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;
erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarining samarali faoliyat yuritishini tashkillashtirish, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari direksiyalarini shakllantirish hamda ular faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish;
investitsiya loyihalarini tanlash va ularni amalga oshirish uchun erkin iqtisodiy zonalar hududida joylashtirish bo‘yicha takliflar kiritish;
investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarining ishtirokchilariga yer maydonlari taqdim etish to‘g‘risida qarorlar qabul qilish yuzasidan monitoring yuritish;
davlat mulki bo‘lgan ishlamayotgan korxonalar va bo‘sh yotgan mol-mulklarni erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarining ishtirokchilariga investitsiya majburiyatlarini qabul qilgan holda “nol” xarid qiymati bo‘yicha sotish to‘g‘risida qaror qabul qilishda ishtirok etish;
erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish, erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning bosh rejalarini, shuningdek, kichik sanoat zonalarini rivojlantirish rejalarini ko‘rib chiqish, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarida muhandislik-kommunikatsiya hamda transport infratuzilmasini qurish bo‘yicha loyihalarning o‘z vaqtida amalga oshirilishini ustidan monitoring yuritish;
investitsiya loyihalarinipg amalga oshirilishi, shuningdek investitsiyalash to‘grisida bitimga kiritilgan majburiyatlarning, shu jumladan, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari ishtirokchilari korxonalarining biznes-rejalari parametrlari bajarilishi ustidan monitoring olib borish;
erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarining ishtirokchilari - tadbirkorlik subyektlariga investitsiya loyihalarini amalga oshirishda va korxonalarning faoliyat yuritishida yuzaga keladigan masalalar kompleksini hal etishda yordam ko‘rsatish;
erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari faoliyati samaradorligini oshirish, shuningdek, ular faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish bo‘yicha takliflar taqdim etish;
Turizmni rivojlantirish sohasi bo‘yicha
hududda turizm sohasida davlat siyosatini amalga oshirish, soha bo‘yicha qabul qilingan konsepsiya va dasturlarning ijrosini ta’minlashga qaratilgan tadbirlarni belgilash;
chet el mamlakatlari bilan turizm sohasida, ayniqsa, turistlar oqimini ko‘paytirish xamda ularni jalb qilish bo‘yicha hamkorlik va kelishuvlarni vakolatli organlar bilan birgalikda amalga oshirish;
sohani chuqur tahlil qilish asosida turistik xizmatlarga bo‘lgan talabni o‘rganish, bu boradagi mavjud muammolar va to‘siqlarni aniqlash, sohani rivojlantirish hamda takomillashtirishning maqsadga muvofiq modellarini ishlab chiqish va kelgusi rejalarni belgilash;
turizm sohasining iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy, madaniy va boshqa yo‘nalishlardagi infratuzilmasini takomillashtirish va turizm yo‘nalishidagi diqqatga sazovor joylar, ularni yaxshilash bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni belgilash hamda amalga oshirish;
qo‘shimcha turizm marshrutlarini ishlab chiqish, chet el yoshlarini keng jalb etish maqsadida ko‘ngilochar komplekslar barpo etish, madaniy meros obyektlarida xalqimizning tarixi, turmush tarzi, urf-odatlari, an’analarini o‘zida aks ettirgan ekspozitsiyalarni tashkil etadi;
turizm sohasida turizmni rivojlantirishning hududiy dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni hamda hududiy boshqaruv organlari ish faoliyatini muvofiqlashtiradi;
turizm sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarini jalb etish, xorijiy turoperatorlar va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish orqali respublikaning mavjud sayyohlik salohiyatini keng yoritish choralarini ko‘rish;
iqtisodiyotni rivojlantirishning o‘rtacha va uzoq muddatli dasturlariga kiritilgan yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishga ko‘maklashish;
tarmoqlar va hududlar darajalarida iqtisodiy islohotlar, iqtisodiy rivojlanish dasturlari, qabul qilingan qonunlar, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hamda viloyat hokimining qarorlari bajarilishini nazorat qilish;
g) qishloq va suv xo‘jaligi sohasida:
qishloq xo‘jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, fermerlik harakatini rivojlantirish ishlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini tarkibiy o‘zgartirishni ta’minlash;
dehqonchilik va agrotexnologiyalarning ilg‘or usullarini joriy etish chora-tadbirlarini ko‘rish, qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchilariga bozor tamoyillari va mexanizmlari asosida xizmat ko‘rsatuvchi tarmoqlar, bo‘g‘inlar va tuzilmalarning faoliyatini muvofiqlashtirish;
suv resurslaridan oqilona foydalanish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish, suvdan foydalanish va suv iste’molining bozor tamoyillari va mexanizmlarini joriy etish, suv xo‘jaligi obyektlaridan foydalanish ishlarining va sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash tadbirlarining bajarilishini muvofiqlashtirish;
qishloq xo‘jaligini, suv xo‘jaligini va o‘rmon xo‘jaligini rivojlantirish hududiy dasturlarini ishlab chiqish ishlarini tashkil etish chora-tadbirlarini ko‘rish;
chorvachilik, parrandachilik va baliqchilikning ozuqa bazasini mustahkamlash, naslchilik ishlarini rivojlantirish, hayvonlarpi sun’iy urug‘lantirish xizmatlarini kengaytirish, zooveterinariya xizmati ko‘rsatish tarmog‘ini rivojlantirish ishlarini tashkil etish;
ipakchilikning ozuqa bazasini kengaytirish va mustahkamlash, yuqori mahsuldor tut ipak qurtini yetishtirish, tirik pilla yetishtirishni ko‘paytirish;
tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularning saqlanishi ta’minlash chora-tadbirlarini amalga oshirish, tabiatni muhofaza qilish faoliyatining samaradorligini oshirish;
qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tayyorlash, saqlash, dastlabki qayta ishlash korxonalarini tashkil etish va mahsulotlarni eksport qilish, shuningdek qishloqda ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasi obyektlarini rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
d) yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma’naviy- ma’rifiy ishlar sohasida:
Yoshlar siyosati sohasida:
yoshlar, ya’ni o‘ttiz yoshdan oshmagan shaxslar, xususan, ta’lim bilan qamrab olingan yoshlar, uyushmagan yoshlar, yosh mutaxassislar, tadbirkor yoshlar, yosh fermerlar, yosh oilalarni har tomonlama qo‘llab-quvvaglash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
umumta’lim maktablarining 11 sinflari bitiruvchilarini kasbga yo‘naltirish va ularni keyinchalik ishga joylashtirish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish;
oliy ta’lim yo‘nalishlari va oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlash ko‘rsatkichlarining hududlar bo‘yicha optimal taqsimoti yuzasidan asoslangan takliflar ishlab chiqish, bitiruvchilarni chuqur professional bilimlarga ega bo‘lishlariga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
ta’lim tizimining barcha bosqichlarida o‘quv jarayoni sifatini, o‘quvchi-talabalarning davomatini ta’minlash yuzasidan aniq choralarni ko‘rish va nazorat qilish, bu borada ta’lim muassasasi, mahalla, nodavlat va notijorat tashkilotlari, profilaktika inspektorlari va ota-onalarni o‘zaro hamkorlikdagi ishlarini muvofiqlashtirish;
aholi, yoshlarning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng yaxshi namunalarini keng targ‘ib qilish, “ommaviy madaniyat”ning ko‘rinishlariga qarshi ma’naviy profilaktika ishlariga rahbarlik qilish;
ta’lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillariga, kompyuter texnologiyalari va internet-resurslaridan foydalanishning ilg‘or ko‘nikmalariga o‘rgatish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar bajarilishini nazorat qilish;
yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo‘yicha ularning mulohazalari va takliflarini inobatga olgan holda aniq va manzilli chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqish, turli to‘garaklarga, shu jumladan, bolalar musiqa va san’at, bolalar va o‘smirlar sport maktablariga qamrab olish ishlarini tizimli tashkil etish;
yoshlarni yuksak axloqiy tarbiyalash, ularni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish va jamiyatda yuksak ma’naviyatni qaror toptirish borasidagi ishlarga rahbarlik qilish;
yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash, aholining ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlar tarbiyasi masalasida jamoatchilik nazoratini tashkil etish, jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni ta’minlash sohasidagi vazifalarni samarali bajarishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlarpi amalga oshirish;
ota-onalarning pedagogik madaniyatini yuksaltirishga, barkamol avlod tarbiyasida “oila-mahalla-ta’lim muassasasi” hamkorlik konsepsiyasini amalga oshirishga rahbarlik qilish;
uyushmagan yoshlarning manfaatlarini ro‘yobga chiqarishda ishtirok etuvchi davlat organlari, muassasalar va nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirish hamda yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan ustuvor yo‘nalishlarni belgilash;
uyunshagan yoshlarning muammolarini aniqlash va hal qilish uchun ularning ehtiyojini aniqlash bo‘yicha monitoring olib borish va baholash, kasbga o‘rgatish, ishga joylashtirish, jumladan, kichik va o‘rta biznes va oilaviy tadbirkorlikka keng jalb etish, huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash;
yosh mutaxassislarni ishga joylashtirishning tizimli monitoringini tashkil etish, mehnat bozorida ularning raqobatbardoshligini ta’minlashga qaratilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish, yosh kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha ishlarni amalga oshirish;
yoshlar tadbirkorligi hamda yosh fermerlar faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, yoshlar tadbirkorligini tashkil etishga ko‘maklashish, imtiyozli kreditlar berish, joy ajratish, moddiy va texnik vositalar bilan ta’minlanishiga doir dasturlarni ishlab chiqish va ro‘yobga chiqarish;
yosh oilalarni ma’naviy va moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ular uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni tashkil etish bo‘yicha chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish, kam ta’minlangan yosh oilalarga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda moddiy yordam berish choralarini
ko‘rish;
Ijtimoiy rivojlantirish sohasida:
aholiga ijtimoiy xizmat ko‘rsatish darajasi va sifatini oshirish, hayot va mehnat faoliyati, malakali tibbiy yordam olish, madaniy meroslardan bahramand bo‘lish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish, dam olishini tashkil etish uchun qulay tashkiliy-huquqiy va ijtimoiy shart-sharoitlarni yaratish hamda sifat jihatdan yangi darajaga ko‘tarish bo‘yicha tizimli ishlarni amalga oshirish;
aholining ijtimoiy ehtiyoj va talablarini o‘rganish asosida hududlarda ijtimoiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va ijrosini monitoring qilish;
sog‘liqni saqlash tizimini isloh qilish, aholiga yuqori malakali tibbiy yordamni ko‘rsatish, sog‘liqni saqlash muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlash va kadrlar salohiyatini oshirish borasida tizimli ishlarni amalga oshirish;
qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalarning ish samaradorligini oshirish, har bir inson va butun oila darajasida eng ko‘p uchraydigan kasalliklar profilaktikasi va davolash jarayonini tashkil etish, oilalarni patronaj tizimi bilan to‘liq qamrab olish, aholining tibbiy madaniyatipi oshirish, sog‘lom turmush tarzini, shu jumladan sog‘lom ovqatlanishni targ‘ib qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalar, bolalar va o‘smirlar sog‘lig‘ini muhofaza qilish, tug‘ma va irsiy kasalliklarni oldini olish, rivojlanish nuqsoni bo‘lgan bolalarni tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilish sifatini oshirish, ularning jamiyat hayotida to‘laqonli qatnashishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;
tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasini oshirish, onalar va bolalar sog‘ligi muhofazasini ta’minlash, qishloq vrachlik punktlarining, diagnostika, perinatal va skrining-markazlarning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish va mustahkamlash;
aholiga tashxis qo‘yishning zamonaviy usullarini joriy etish va yuqori malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko‘lamini yanada kengaytirish. Jahon standartlari darajasidagi eng samarali, murakkab va yuqori texnologiyali usullarga bo‘lgan aholi ehtiyojini qondirishga yo‘naltirilgan tadbirlar ijrosini ta’minlash;
sport sohasida olib borilayotgan ishlar ko‘lamini yanada kengaytirish, sportni ommaviyligini oshirish, qizlar o‘rtasida sportni rivojlantirish, barcha hududlar, ayniqsa eng chekka qishloqlarda xalqaro talablarga javob beradigan moddiy-texnik bazaga ega sport inshootlarini barpo etish;
aholining turmush madaniyatini, hayot sifatini oshirishga qaratilgan ta’lim, dam olish va hordiq chiqarish, baidlik, maishiy xizmatlar ko‘rsatish, madaniyat, san’at va sport sohalari muassasalaridan foydalanish ko‘lamini ksngaytirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;
mahalla fuqarolar yig‘inlari, xotin-qizlar, nuroniylar, yoshlar tashkilotlari, fuqarolik jamiyatlari institutlari, ommaviy axborot vositalarining tinch-osoyishta hayotimizni asrash va mustahkamlashga qaratilgan vazifalar ijrosini muvofiqlashtirish;
Ma’naviy-ma’rifiy ishlar sohasida:
aholi o‘rtasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari, keng ko‘lamli islohotlarning mohiyati, qabul qilingan qonun hujjatlari va davlat dasturlari ahamiyatining targ‘ibot va tashviqotini tashkil qilish;
aholining ma’naviy muammo va ehtiyojlarini o‘rganib borish asosida hududda ma’naviy muhit sog‘lomligini ta’minlash, tashkiliy-huquqiy shaklidan qat’iy nazar barcha tashkilotlarning ma’naviy-ma’rifiy faoliyatini muvofiqlashtirish va rahbarlik qilish;
aholining ma’naviy-axloqiy, diniy-ma’rifiy, madaniy saviyasini oshirish va uning doimiy ravishda o‘sib borayotgan intellektual, estetik va madaniy ehtiyojlarini ta’minlash, ma’naviy-ma’rifiy merosni, urf-odat va qadriyatlarni saqlash, targ‘ib qilish ishlariga rahbarlik qilish;
hududda sog‘lom turmush tarzi, millatlararo totuvlik, o‘zaro mehr-oqibat muhitini mustahkamlashga qaratilgan ommaviy tadbirlarni tayyorlash va tashkil etish masalalarini muvofiqlashtirish, tadbirlarning maqsadli, rejali, tartibli tashkil etish va tarbiyaviy samaradorligini ta’minlash chora-tadbirlarini ko‘rish;
hududda jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish, odamlarni xushyorlik va ogohlikka da’vat etish, yoshlarda yot g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarda qonunga hurmat, huquqbuzarlik holatlariga murosasizlik hissini kuchaytirishga qaratilgan samarali targ‘ibot tizimini yo‘lga qo‘yish;
aholi orasida diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” taxdidlaridan ogoh qilishga qaratilgan profilaktik ma’rifiy, tarbiyaviy chora-tadbirlarga rahbarlik qilish;
aholi orasida mehr-oqibat, mehr-shavqat, muruvvat va himmat, insofu diyonat, vijdoniylik, ahillik va totuvlik, fidoyilik, vatanparvarlik, olijanoblik va boshqa fazilatlarni targ‘ib qilish hamda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni rivojlantirishda mahalla iistitutining o‘rni va rolini oshirish borasidagi ishlarga rahbarlik qilish;
mamlakatda olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha siyosatning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, hududda tashkil etiladigap chora-tadbirlar mazmuni, samaradorligini tahlil qilish, sohalarning tizimli faoliyatini tashkil qilish;
ommaviy tadbirlarni tayyorlash va tashkil etish masalalarini muvofiqlashtirish, ommaviy tadbirlarni o‘tkazishning belgilangan tartibiga rioya etish yuzasidan nazoratni ta’minlash;
e) jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar sohasida:

mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan birgalikda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga muvofiq ijtimoiy va diniy masalalarni hal etishda yagona siyosat olib borish;
davlat organlarining viloyatda joylashgan jamoat va diniy tashkilotlar bilan o‘zaro aloqasi va hamkorligini ta’minlash;
qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tgan diniy tashkilotlarning manfaatlarini hisobga olish bo‘yicha davlat siyosatini amalga oshirish;
davlat organlarining jamoat va diniy tashkilotlar bilan o‘zaro harakatlarini muvofiqlashtirish hamda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risidagi qonun hujjatlari ijrosini nazorat qilish;
"Haj" va "Umra" tadbirlarini o‘tkazishda mahalliy davlat, jamoatchilik va diniy tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish;
ma’naviy va milliy qadriyatlarga, xalqimizning diniy e’tiqodlari va urf-odatlariga qarshi yo‘naltirilgan mafkuraviy taxdidlarga qarshi samarali kurashish, yot g‘oyalarni tarqatishga qarshi kurash olib borish tadbirlari amalga oshirilishini ta’minlash;
millatlararo totuvlikni va diniy bag‘rikenglikni ta’minlashda davlat org‘anlarining jamoat tashkilotlari va diniy tashkilotlar bilan hamkorligini muvofiqlashtirish;
millatlararo do‘stlik prinsiplarini qaror toptirishga, millatlararo munosabatlar madaniyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan jamoatchilik tashabbuslarini rag‘batlantirish, muvofiqlashgirish va taqdirlash chora-tadbirlarini ko‘rish;
O‘zbekiston faxriylarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash “Nuroniy” jamg‘armasi, Fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish org‘anlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘yicha viloyat Kengashi va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarining mintaqaviy tuzilmalari faoliyatiga ko‘maklashish;
j) Xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash sohasida:
hokim o‘rinbosarining O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida, “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiniig‘ farmon, qaror va farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining‘ qaror va farmoyishlari, O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi buyruqlari, Boshqaruv yig‘ilish qarorlarida belgilangan vakolatlari amalga oshirilishini davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda ta’minlash;
a) xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, shuningdek mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida ularning roli va faolligini oshirish masalalarida davlat siyosatini amalga oshirish sohasida:
xotin-qizlarning maqomini, ma’naviy va intellektual salohiyatini oshirish, ularning huquqlari va mapfaatlarini ta’minlash, huquqiy madaniyatini, oila va jamiyatdagi rolini oshirish;
davlat va jamoat organlarini jalb ettan holda yosh oilalarpi ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ular uchun munosib hayot sharoitlarini yaratish sohasida tadbirlar kompleksini amalga oshirish bo‘yicha tizimli ish olib borilishini tashkil etish;
xotin-qizlar masalalari bo‘yicha normativ-hukuqiy hujjatlar loyihalari ishlab chiqilishida va ularni amalga oshirishda, ularning mohiyati va ahamiyatini targ‘ib qilish va tushuntirishda, ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini yo‘lga qo‘yishda faol ishtirok etish;
qizlarning ijodiy va intellektual salohiyatini aniqlash, rivojlantirish va rag‘batlantirish maqsadida Zulfiya nomidagi Davlat mukofotiga nomzodlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, iqtidorli, qobiliyatli qizlar zahirasi bilan tizimli ish olib borilishini tashkil etish, Zulfiya pomidagi Davlat mukofoti bo‘yicha hududiy komissiyalar faoliyatini takomillashtirish;
tashabbuskor, amaliy ish tajribasiga ega bo‘lgan qizlardan kadrlar zahirasini shakllantirish va ularning nomzodlarini tegishli rahbarlik lavozimlariga tavsiya etish tizimini yo‘lga qo‘yish;
xotin-qizlarning nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati shaffofligini ta’minlash, ularning mamlakat ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayotida faol ishtirok etishiga ko‘maklashish va ular faoliyatini muvofiqlashtirish;
xotin-qizlar va ularning oila a’zolari huquqlari va manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha ishlarda xotin-qizlar qo‘mitalari bilan fuqarolik jamiyati institutlari, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari o‘rtasida ijtimoiy sheriklikni kengaytirish, xotin-qizlarga manzilli ijtimoiy yordam berish ishlarini tashkil etish;
b) og‘ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarning muammolaripi o‘z vaqtida aniqlash va ularga yordam berish sohasida:
joylardagi og‘ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarni, shu jumladan, nogironligi bo‘lgan xotin-qizlarni o‘z vaqtida aniqlash, ular bilan apiq maqsadga yo‘naltirilgan va yakka tartibda ish olib borilishini tashkil etish;
yordamga muhtoj bo‘lgan, shu jumladan, nogironligi bo‘lgan xotin-qizlar, to‘liq bo‘lmagan oilada bolani (bolalarni) tarbiyalayotgan va turar joy sharoitlari yaxshilanishiga muhtoj bo‘lgan kam ta’minlangan oilalarning manzilli ro‘yxatlarini tuzish;
yordamga muhtoj bo‘lgan va og‘ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan oilalarning qizlarini o‘qitish maqsadida tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish, ularning dam olishini hamda ularga zaruriy tibbiy va psixologik yordam berilishini tashkil etish;
oilaviy va shaxslararo nizolarning, o‘z joniga qasd qilishga hamda jamiyat va oilada ma’naviy-axloqiy muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan boshqa holatlarning barvaqt profiliktikasi bo‘yicha manzilli ishlar olib borish;
oilalarda ijtimoiy-ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirish, nikoh va oila iistitutini mustahkamlash, nikoh shartnomalarining xususiyatlari va shartlari, farzandlar tarbiyasi uchun ota-onalarniig bsvosita mas’uliyati, qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash bilan bog‘liq tizimli targ‘ibot tadbirlarini yo‘lga qo‘yish.
v) xotin-qizlarni ishga joylashtirish va ularning ijtimoiy va mehnat huquqlarini ta’minlash sohasida:
bandlik dasturi doirasida xotin-qizlarni, ayniqsa kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarini ishga joylashtirishga ko‘maklashish, ular bandligining sifati, doimiy ish o‘rni bilan ta’minlanganligi yuzasidan amaliy nazoratii yo‘lga qo‘yish;
xotin-qizlarni, ayniqsa qishloq joylardagi oilaviy va xususiy tadbirkorlikka, hunarmandchilikka keng jalb etishda, kredit va boshqa resurslarni jalb etishda davlat xizmatlaridan foydalanish;
xotin-qizlarning mehnat qilish huquqlarini himoya qilish ishlariniig holatini o‘rganish va tahlil qilish, mehnat munosabatlari sohasida, shu jumladan, homilador ayollarga va kichik yoshdagi bolalari bo‘lgan ayollarga qo‘shimcha imtiyozlar berish sohasida davlat va nodavlat tashkilotlarining mustahkam hamkorligini yo‘lga qo‘yish;
tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishni xohlaydigan ayollarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularga imtiyozli kreditlar ajratishda ko‘maklashish, berilgan imtiyozlar to‘g‘ri qo‘llanishi masalalariii tartibga soluvchi, davlat ro‘yxatidan va boshqa tartibotlardan o‘tish, mehnat munosabatlariga kirishish bo‘yicha qonunchilik hujjatlari yuzasidan tushuntirishlar olishda ularga yordam berish;
g) jinoyat sodir etishga moyil bo‘lganlar bilan yakka tartibda ish olib borish orqali xotin-qizlar orasida huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasi sohasida:
huquqni muhofaza qilish organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari va boshqa tashkilotlar bilap birgalikda xotin-qizlar orasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali tashkil etishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlarni tashkil etish;
xotip-qizlar orasida huquqiy tarbiya va huquqiy targ‘ibot , huquqiy madaniyatni oshirish ishlarini tashkil etish, oilalarda ijtimoiy-madaniy muhi) g‘a salbiy ta’sir ko‘rsatish mumukip bo‘lg‘an vaziyatlarning oldini olish chora-tadbirlarini belgilash;
jinoyat sodir etishga moyil bo‘lgan xotim-qizlar bilap yakka tartibda ish olib borish bo‘yicha ichki ishlar organlari bilan hamkorlik qilish;
jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan, maxsus o‘quv-tarbiya muassasalaridan, ijtimoiy reabilitatsiya va xotin-qizlarni moslashtirish muassasalaridan qaytgan xotin-qizlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtiriishi tashkil etish.
d) "yo‘l xaritalari"ii ishlab chiqish va amalga oshirish sohasida:
mutasaddilik qiladigan tashkilotlar bilan birgalikda xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikni chuqurlashtirish, shuningdek, viloyatning tegishli tarmoqlari va hududlaridagi masalalar bo‘yicha "yo‘l xaritalari" loyihalariga kiritish uchun takliflar tayyorlanishini tashkil etish;
kotibiyat vakolatlariga kiradigan masalalar bo‘yicha Uzbekistan Respublikasi Prezidentining xorijiy mamlakatlarga tashriflari va viloyatga safarlari natijalari bo‘yicha tasdiqlangan "yo‘l xaritalari" bajarilish ustidan tizimli nazorat amalga oshirilishini muvofiqlashtirish;
tegishli masalalar yuzasidan hududiy bonsharuv organlari, tijorat banklarining "yo‘l xaritalari"ni amalga oshirish to‘grisidagi axboroti, materiallar va hisobotlar taqdim etilishini ta’minlash hamda ularni muhokama qilish uchun viloyat hokmligi yigilishlariga kiritish;
"yo‘l xaritalari" amalga oshirilishi samaradorligi yuzasidan taqdim etiladigan axborot va materiallarni har tomonlama tanqidiy tahlil qilish va umumlashtirish.
Hokimning o‘rinbosarlari qonun hujjatlariga va hokim tomonidan tasdiqlapadigan funksional vazifalar taqsimotiga muvofiq boshqa vazifalarpi ham bajaradilar.
17. Hokimning yordamchisi:
Uzbekistop Respublikasi Oliy Majlisi palatalarinipg, Uzbekistop Respublikasi Prezidenta va uning Devonining, Uzbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining bevosita hokimga yo‘llangan yozma topshiriqlari to‘grisida o‘z vaqtida axborot berilishi yuzasidan tizimli nazoratni ta’minlaydi va hokimning rezolyutsiyasiga muvofiq uning ijrosini tashkil etadi;
Uzbekistan Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Uzbekistan Respublikasi Prezidenta va uning Devoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli topshiriqlari bajarilishini nazorat qilish va tahlil etishni ta’minlaydi, topshiriqlarning bajarilishi va natijalari to‘grisida hokimga axborot beradi;
hokimning joriy ish rejalarini shakllantirishda ishtirok etadi va ularning ijrosiii tashkil qiladi;
hokimning nomiga tushgan xat-xabarlarni tahlil qiladi, puxta eksnsrtizadan o‘tkazadi, zaruriyat bo‘lganda, boshqaruv aiparatining tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda tegishli topshiriqlarni (fishkalarpi) tayyorlaydi, tegishli materiallar haqida hokimga axborot beradi va imzolangap topshiriqlarning belgilangan tartibda ijrochilarga yuborilishini tashkil etadi;
jismoniy shaxslarning va yuridik shaxslar vakillarining hokim tomonidan qabul qilinishini tashkil etadi hamda jismoniy va yuridik shaxslarning ogzaki, yozma va elektron murojaatlarini ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha qabul qilingan topshiriqlarning bajarilishi yuzasidap nazoratni ta’miilaydi;
hokim tomonidan yuklangan va funksional vazifalarda nazarda tutilgap boshqa funksiyalarni belgilangan tartibda amalga oshiradi.
18. Tashkiliy-nazorat guruhi:
ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi hamda davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan O‘zbekistop Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va tonshiriqlari, shuningdek xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimning hujjatlari bajarilishi holatini o‘rganish chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
viloyat hokimligi tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda belgilangan tartibda hokimlik ish rejasi loyihasini shakllantiradi, uning bajarilishi yuzasidan nazoratni tashkil etadi;
boshqaruv apparata rahbarlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish, ularni ragbatlantirish va ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini qo‘llash to‘grisidagi takliflarni hokimning ko‘rib chiqishi uchun belgilangan tartibda kiritadi;
tasdiqlangan lavozimlar nomeiklaturasiga muvofiq kadrlarni tanlash, joy-joyiga qo‘yish, mutaxassislarni tayinlash va lavozimidap ozod qilish chora-tadbirlari kompleksniy amalga oshiradi, ko‘rib chiqilayotgan pomzodlarni har tomonlama o‘rganishni va ular bo‘yicha ishopchli materiallar tayyorlapishini ta’minlaydi;
kslgusida hududiy boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyati
organlarining rahbarlik lavozimlariga ko‘tarish uchun boshqaruv kadrlari zaxirasini shakllantirish ishlarini tashkil etadi;
hududiy boshqaruv organlarining, mahalliy davlat hokimiyati
organlarining boshqaruv kadrlari faoliyatining tizimli monitoringini olib boradi;
boshqaruv kadrlarini hisobga olish, ularning shaxsiy hujjatlar
yigmajildlarini shakllantirish va yuritish ishlarini tashkil qiladi;
zaxiraga kiritilgan boshqaruv kadrlarining kasbiy bilimlarini doimiy takomillashtirish, malakasini oshirish va ularni qayta taysrlash jarayonini tashkil qiladi;
hokimning o‘rinbosarlari bilan birgalikda mutasaddilik qiladigap hokimlik apparata kadrlarini lavozimga tayinlash va lavozimdan ozod qilish bo‘yicha takliflar tayyorlaydi;
hududiy boshqaruv organlarining, mahalliy davlat hokimiyati
organlarining boshqaruv kadrlari va ularning zaxirasi to‘grisidagi
ma’lumotlar bazasini shakllantirishni va doimiy yangilab borishpi ta’minlaydi;
davlat mukofotlariga tavsiya etish yuzasidan tegishli hujjatlarni viloyat hokimligi boshqaruv apparatining tarkibiy bo‘linmalari, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarining hududiy bo‘limlari, jamoat tashkilotlari, tuman va shahar hokimliklarining takliflarini olish, ularni ishchi guruh bilan birgalikda o‘rganib chiqib, viloyat hokimiga kiritish;
tashkiliy-kadrlar masalalari bo‘yicha hokimning qarorlari va boshqa huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi;
Uzbekistan Respublikasi Prezidenta, Qonuichilik nalatasi va xalq denutatlari mahalliy Kengashlari deputatlari saylovlarini, O‘zbekistoi Respublikasi referendumlarini tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tegishli saylov komissiyalariga yordam ko‘rsatadi;
xalq deputatlari viloyat Kengashining, uning komissiyalarining va boshqa ishchi orgailarning faoliyatini tashkiliy-texnik jihatdan ta’minlaydi, deputatlarga ularning o‘z vakolatlarini amalga oshirishda ko‘maklashadi;
fuqarolarning mahalla yig‘inlari raislari (oqsoqollari) saylovlarini tashkil etish va o‘tkazishda hududiy davlat organlariga ko‘maklashadi;
Uzbekistan Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Uzbekistan Respublikasi Prezidenta Devoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparata bilan o‘zaro hamkorlik qiladi;
Tashkiliy-nazorat guruhi to‘g‘risidagi Iizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
19. Axborot-tahlil guruhi:
viloyatpi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi tendensiyalar tavsiflovchi tahliliy materiallarni viloyat hokimligi tarkibiy bo‘linmalari bilan birga viloyat hokimiga takdim etadi;
viloyat hokimi topshirig‘iga binoan viloyat hokimining ayrim qarorlari va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari, shuniigdek maqsadli va kompleks dasturlar bajarilishi monitoringini iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarpi rivojlantirish bilan bog‘liq holda amalg‘a oshiradi;
epg‘ muhim iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo‘yicha viloyat hokimi qarorlari, tarmoq va mshggaqaviy dasturlar loyihasini ishlab chiqishda qatnashish, qisqa, o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi bo‘yicha takliflarni, makroiqtisodiy, tarmoq va mintaqaviy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda qatnashadi;
viloyat korxona va tashkilotlari, shahar va tuman hokimliklari hamda boshqa maifaatdorlar bilan axborot-tahlil guruhi vakolatig‘a kiruvchi masalalar bo‘yicha mustaqil ravishda yozishmalar olib boradi;
hokimlikning‘ ish rejasi bajarilishi monitoring‘ini tashkil etadi, Uzbskiston Rsspublikasi Vazirlar Mahkamasi apnarati bilan o‘zaro hamkorlik qiladi;
viloyat hokimligi tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda hokim tomonidan o‘tkaziladigan majlislarda, shu jumladai har haftalik apparat yig‘ilishlarining kun tartibi JI0YihalapiIII shakllantiradi, hokimg‘a tasdiqlatadi va tegishli hujjatlar tayyorlanishini ta’minlaydi;
hokim tomonidan o‘tkaziladig‘an majlislarni tashkil etadi, topshiriqlarni umumlashtiradi, ularning bajarilishini nazorat qiladi, hokimii ularning bajarilishi va patijalari to‘g‘risida bslg‘ilang‘an muddatlarda xabardor qiladi;
har haftalik apparat yig‘ilishlarini tashkil etadi, yig‘ilishlar kun tartibidag‘i masalalar bo‘yicha ma’lumotlarni viloyat hokimligi boshqaruv apparati tsg‘ishli tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda tayyorlaydi;
boshqaruv apparatining tarkibiy bo‘linmalari bilan birgalikda hokimning ko‘rib chiqishi uchun axborot-ma’lumotnoma va boshqa materiallarpi, shuningdek hokimning ma’ruzalari va nutqlarini tayyorlaydi;
xalq deputatlari viloyat Kengashi hamda hokimning hujjatlari loyihalarini ekspertizadan o‘tkazishni tashkil etish va sifatli tayyorlash bo‘yicha hokimning o‘rinbosarlari bilan o‘zaro mustahkam hamkorlik qiladi;
ekspertiza natijalari bo‘yicha hujjatlar loyihalari haqida hokimga axborot beradi, hokim tomonidai imzolangai hujjatlarga viza qo‘yadi va ularning chiqarilishini tashkil etadi;
xalq deputatlari viloyat Kengashi hamda hokimning hujjatlari va topshiriqlari bajarilishi yuzasidan viloyat korxona va tashkilotlari, shahar va tuman hokimliklari tomonidan olib borilayotgan ishlarni belgilangan tartibda o‘rganadi;
amalga opshrilayotgan hatti-harakatlar to‘grisida jamoatchilikpi darxol xabardor qilish hamda hokimlikning faoliyati matbuot, radio, televideniye va butunjahon Internet axborot tarmogida holisona yoritilishi uchun boshqaruv apparatining ommaviy axborot vositalari bilan o‘zaro hamkorligini ta’minlaydi;
xalq deputatlari viloyat Kengashining va hokimlikning faoliyatini yanada to‘liq va xolisona yoritish maqsadida milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari hamda jurnalistlar bilan o‘zaro hamkorlik qiladi;
matbuot konferensiyalari, brifinglar o‘tkazish, interviolar olishni va hokimlikpipg rahbariyati va xodimlari bilan ommaviy axborot vositalari vakillaripipg boshqa uchrashuvlaripi tashkil qiladi;
xalq deputatlari viloyat Kengashining va hokimlikning faoliyati masalalari yuzasidan jamoatchilik fikrini xamda milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari nuqtai nazarini o‘rganish bo‘yicha tahliliy ishlarni amalga oshiradi, hokimlik raxbariyatiga axborot berish uchun matbuotda e’lon qilingan dolzarb materiallar sharxlarini tayyorlaydi;
ommaviy axborot vositalari bilan axborot-ma’lumotnomalarni e’lon qilish ishlarini amalga oshirish uchun xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimlik faoliyati to‘g‘risidagi tahliliy, statistik va boshqa materiallar ma’lumotlarining tizimlashtirilgan bankini tashkil qiladi;
Axborot-tahlil guruhi to‘grisidagi Iizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
20. Huquqni muhofaza qilish orgaplari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi:
qopun hujjatlariga muvofiq huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar bo‘yicha hokimlikka yuklangan vazifalarning amalga oshirilishini ta’minlaydi;
jamoat tartibiga rioya etishpi, fuqarolar xavfsizligini, ularnipg huquqlari va erkinliklari va sogligini muhofaza qilishni, huquqbuzarliklarning oldini olipshi ta’minlash, pasport-viza rejimiga rioya qilish, huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish masalalarida huquqni muhofaza qilish orgaplari faoliyatini qonunchilikda belgilaigan vakolatlar doirasida muvofiqlashtiradi;
huquqbuzarliklar va jinoyatlar sodir etgan shaxslar bilan ishlash masalalarida huquqni muhofaza qilish va boshqa davlat va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni ta’minlaydi;
huquqbuzarliklarning oldini olish bo‘yicha dasturlar ishlab chiqilishi, tasdiqlanishi va amalga oshirilishiii ta’minlaydi;
huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning holatiii tahlil qilish, jiioyatchilikka qarshi kurashish va jinoyatchilikni qisqartirish shakllari va usullariii, shuningdek chora-tadbirlarini ishlab chiqish ishlarini tashkil etadi;
jinoyatchilik, terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurashishga jamoatchilikni keng jalb etish ishlarini tashkil qilish yo‘li bilan qonun ustuvorligini ta’minlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
davlat strategik va safarbarlik zaxiralarini shakllantirishni, shu jumladai, ularni to‘plash, saqlash va yangilab borishni, shuningdek davlat strategik va safarbarlik zaxiralaridan belgilaigan tartibda tezkorlik bilan foydalanishga doimiy tayyor bo‘lishni ta’minlash ishlarini muvofiqlashtiradi;
hokimning tegishli o‘rinbosarlari bilan birgalikda O‘zbekistop Pecnyblikasi Davlat chegaralarini delimitatsiya, demarkatsiya va redemarkatsiya qilish, chegaralar yaqinidagi muammolarpi hal etish, polegal migratsiyaga qarshi kurashish, respublika hududiga tovarlar va kontrafakt mahsulotlarni noqonuniy olib kirish masalalari bilan bogliq tadbirlarni belgilaigan tartibda amalga oshiradi;
mudofaa qudratini ta’minlash, harbiy xizmatga majbur shaxslarni hisobga olish chora-tadbirlarini amalga oshirish, bronga qo‘yish masalalari bo‘yicha hududiy boshqaruv organlari faoliyatini muvofiqlashtiradi;
favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularnipg oqibatlarini tugatish, tabiiy ofatlar, epidemiyalar va boshqa ekstremal holatlarda tegishli organlarning ishlarini tashkil egadi va muvofiqlashtiradi;
rypyx;ia maxfiylik rejimini va guruh faoliyatiga daxldor bo‘lgan
davlat sirlari hisoblanadigan xujjatlarni himoya qilishni ta’minlaydi;
hokim tomonidai o‘tkaziladigan huquqni muhofaza qilish orgaplari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari bo‘yicha yigilishlarping kun tartibi loyihalarshsh shakllantiradi, hokimga tasdiqlatadi va tegishli hujjatlarning tayyorlanishini ta’minlaydi;
hokim tomoiidan o‘tkaziladigan huquqni muhofaza qilish organ lari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari bo‘yicha yigilishlarpi tashkil qiladi, tonshiriqlarni umumlashtiradi, ularning bajarilishini nazorat qiladi, ularning bajarilishi va patijalari to‘grisida hokimni belgilangan muddatlarda xabardor qiladi;
Huquqpi muhofaza qilish orgaplari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi to‘g‘risidagi Nizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
21. Voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha hududiy idoralararo komissiya kotibipipg faoliyati Uzbekistan Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2833-son qarori bilan tasdiqlangan Voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha idoralararo komissiyalar to‘grisidagi Nizom talablariga muvofiq tashkil etiladi.
22. Yuridik xizmat boshligi va bosh yuriskopsultpipg faoliyati Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 yaivardagi PQ-2733-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat orgaplari va tashkilotlarining yuridik xizmati to‘grisidagi Nizom talablariga muvofiq tashkil etiladi.
23. Ishlar boshqarmasi:
boshqarma apparata faoliyatini tashkiliy-texnik jihatdai ta’minlashni, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish yo‘li bilan ishlar sifatini yaxshilashni amalga oshiradi;
tasdiqlapgan pormativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq ish yuritish va arxiv ishlarini tashkil etishni ta’minlaydi, tushadigan xat-xabarlarni qabul qilish, ro‘yxatdan o‘tkazish, hisobga olish, taqsimlash va mapsubliggl a ko‘ra yuborishni, chiquvchi xat-xabarlarni qabul qilish va jo‘iatishpi tashkil qiladi;
xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimping hujjatlarini ro‘yxagdap o‘tkazish, hisobga olish, rasmiylashtirish, ko‘paytirishni va shu jumladap elektron pochta orqali jo‘natishni ta’minlaydi;
hokimning yordamchisi va hokim o‘rinbosarlarining kotibiyatlari bilai birgaliqda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini belgilangan tartibda ko‘rib chiqishni tashkil qiladi;
boshqa tarkibiy bo‘linmalar bilan birgalikda xalq deputatlari viloyat Ksngashi sessiyalariga va boshqa yig‘ilishlarga texnik xizmat ko‘rsatishni tashkil qiladi;
hokimlikning faoliyatini moliyaviy-xo‘jalik va moddiy-texnik ta’minlanshi tashkil qiladi, hokimlik xodimlari uchun zarur shart- sharoitlarni yaratish tadbirlarini amalga oshiradi, moliya intizomiga rioya etilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
maxfiylik rejimini va davlat sirlari hisoblanadigan ma’lumotlarni yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sirlarni himoya qilishni ta’minlaydi;
Ishlar boshqarmasi to‘g‘risidagi Pizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
24. Hokim o‘rinbosarining kotibiyati:
o‘ziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish bo‘yicha hokim o‘ripbosari ishlarini tashkil qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar bo‘yicha xalq deputatlari viloyat Kengashi va hokimiing hujjatlari loyihalari ko‘rib chiqilishini ta’minlaydi, ularning ekspert jihatdan ishlab chiqilishini, qabul qilingan hujjatlarning bajarilishini iazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda iqtisodiy islohotlarning holati va natijadorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar banki shakllaitirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini ta’minlaydi;
hokim va yoki uning o‘rinbosari tomonidan o‘tkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigilishlari va turli komissiyalar majlislari materiallari tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilishini ta’minlaydi va hokimiing qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
25. Tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish, eksportga ko‘maklashish va qullab-quvvatlash guruhi:
biziyesii yuritish, shu jumladai biziyesni ro‘yxatdan o‘tkazish, yer uchastkalari berish, ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish, tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish va shu kabilar bo‘yicha xalqaro tashkilotlarning tadqiqotlari doirasida baholapadigan tadbirkorlik faoliyati sohasidagi qonun hujjatlari normalari va talablarining amalda joriy etilishi monitoripgipi olib boradi va chuqur tahlil qiladi;
“yagona darcha” tamoyili bo‘yicha tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari ko‘rsatuvchi yagona markazlarning va davlat xizmatlari ko‘rsatuvchi boshqa vakolatli organlarnipg faoliyatini, shuningdek davlat orgaplari bilai tadbirkorlik subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarniig bevosita alokasiz shakllarini joriy etishning holatini tahlil qiladi;
ishbilarmonlik muhiti iidikatorlarini baholash va tadbirkorlik subyektlari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovlar natijalari asosida tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish yuzasidan ko‘rilastgan chora- tadbirlarnipg natijadorligi to‘g‘risidagi tahliliy matsriallarni taysrlaydi va keyinchalik ularni O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligiga kiritadi;
Hududda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashga, shuningdsk tadbirkorlik subyektlarining huquqiy kafolatlarini mustahkamlashga hamda kichik va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantiriishi ragbatlaitirishga yo‘palgirilgan normativ-huquqiy hujjatlarni takomillashtirishga doir takliflarni ishlab chiqadi;
hududning eksport salohiyatini yuksaltirish, kichik biznes subyektlari eksportiga ko‘maklashish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish, kichik biznes subyektlarini eksport faoliyatiga jalb qilish yuzasidan chora-tadbirlar va takliflar ishlab chiqadi va amalga oshirilishini ta’miplaydi;
hududdagi tadbirkorlik subyektlarining chet davlatlarda o‘tkaziladigan ko‘rgazmalarda o‘z mahsulotlari bilan ishtirok etishiga hamda chet davlatlarda savdo uylari tashkil qilishiga ko‘maklashadi;
turizm xizmatlari eksportini ko‘paytirish yuzasidan takliflar ishlab chiqadi va amaliyotga joriy etilishini ta’minlaydi;
gadbirkorlikii rivojlantirishdagi, mahsulot eksporti borasidagi eng muhim muammolar bo‘yicha seminarlar va davra suhbatlarini muntazam o‘tkazish, shuningdek tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash yuzasidan ko‘rilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi to‘grisidagi materiallarni ommaviy axborot vositalarida e’lon qilish yo‘li bilan tadbirkorlik subyektlari orasida axborot va tushuntirish ishlarini tashkil etadi.
Tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhigiii rivojlantirish, eksportga ko‘maklashish va qullab-quvvatlash guruhi to‘g‘risidagi Nizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
26. Boshqaruv apparati tarkybiy bo‘linmasiiiig rahbari (kotibiyat mudiri va boshqalar):
tarkibiy bo‘linmaga bevosita rahbarlik qiladi, o‘z mutaxassislariping ishlarini tashkil qiladi hamda bo‘linmaga yuklangan vazifalar va fuiksiyalarshshg bajarilishi yuzasidan javob bsradi;
kiritilgan takliflar va hujjatlar loyihalarini ko‘rib chiqishda davlat prinsiplariga qat’iy rioya qilinishini ta’minlaydi, ulariing ekspert jihatidan ishlab chiqilishini tashkil qiladi va tayyorlangap hujjatlar loyihalariga viza qo‘yadi. Tegishli hujjatlar qabul qilingandan keyin ularning bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni ta’minlaydi;
tasdiqlangan tuzilmaga va shtatlar ro‘yxatiga muvofiq lavozimga tavsiya etilayotgan nomzodlar, mutaxassislariing kasbiy darajasini va ish malakasini oshirish, ularni ragbatlantirish va ularga jazo choralari ko‘rish bo‘yicha takliflarni nuxta ishlab chiqadi va kiritadi;
mutaxassislar o‘rtasida vazifalar taqsimotini, shuningdek
bo‘liimaniig yarim yillik ish rejasi loyihasipi ishlab chiqadi va tasdiqlashga kiritadi, mutaxassislarning ish rejalarini tasdiqlaydi;
hokim yoki uning o‘rinbosari o‘tkazadigan yig‘ilishlarda, shu jumladan har haftalik apparat yig‘ilishlarida va komissiyalar majlislarida, shuningdek kotibiyatiing ish yuritish sohasiga kiruvchi masalalar bo‘yicha o‘tkaziladigan boshqa yig‘ilishlarda qatnashadi;
ish yuritishii belgilaigan tartibda olib borishii ta’minlaydi, chiquvchi xat-xabarlarni imzolaydi.
27. Bosh mutaxassis (etakchi mutaxassis, birinchi toifali mutaxassis): funksional vazifalarga muvofiq takliflar va hujjatlar
loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchlilig‘i va o‘z vaqtida tayyorlanishi hamda funksional vazifalarga muvofiq topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi yuzasidan nazoratning ta’minlapishi uchui shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalaripi har tomoilama tahlil qiladi, ular bo‘yicha tahliliy materiallarni va ekspert takliflarni tayyorlaydi, shuningdek ularning’ qonun hujjatlarida belgilangan tartibda zarur tarzda kelishilishini ta’minlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari to‘g‘risida kotibiyat mudirsh-a, shuningdek bslgilangan tartibda hokimning o‘rinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar bo‘yicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora- tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, iqtisodiyotping tegishli tarmoqlari va sohalari bo‘yicha - Uzbekistan Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariping qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va gonshiriqlari, Vazirlar Mahkamasining qaror, farmoyish va toshiiriqlari, xalq deiutatlari viloyat Ksngashi va hokimning hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar bo‘yicha tizimlashtirilgan ma’lumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
hududiy boshqaruv organlari, shahar va tuman hokimliklari apparatlarining tarkibiy bo‘linmalari (iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy xizmachlar) ishlarining holati va natijadorligini doimiy ravishda o‘rganadi, ular faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar kiritadi;
hokim va yoki uning o‘rinbosari tomonidan o‘tkaziladigan majlislarda, shu jumladan har haftalik apparat yig‘ilishlarida va o‘ziga biriktirilgan masalalar bo‘yicha har xil komissiyalar majlislarida belgilangan tartibda ishtirok etadi;
tsgishli bo‘linmalar to‘grisidagi pizomga va funksional vazifalarga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.
28. Boshqaruv agsharati boshqa tarkibiy bo‘linmalari rahbarlari va mutaxassislarining vazifalari va funksiyalari tegishli tarkibiy bo‘lipmalar to‘g‘risidagi nizomlarda va hokim tomonidan tasdiqlaiadigap funksional vazifalarni taqsimlashda belgilanadi.
29. Boshqaruv apparatini saqlash va moddiy-texnika jihatidan ta’minlash belgilangan tartibda amalga oshiriladi.


Oxirgi o‘zgarish: 10/09/2018 15:10.   Ko‘rilganligi: 23646
 
Material manzili: https://samarkand.uz/regional_government/tasks_and_functions

 

So‘rovnoma


Xabarlarga obuna bo‘lish


Statistika


Hozir onlayn
Ro‘yxatdan o‘tganlar: 2
Mehmonlar: 1

Harakatlar strategiyasi 2017-2021

 

Copyright © 2010 – 2018. . Sayt materiallaridan foydalanganda www.samarkand.uz manba sifatida ko‘rsatilishi shart.